Archive for the ‘Skolpolitik’ Category

Snabba ryck

lördag, mars 7th, 2015

Verkar som om det blir frivilligt för skolorna att genomföra nationella prov i So- och No-ämnena. Redan från denna termin!

Jag skäms nästan att säga det men jag har lite blandade känslor. Arbetsbelastningen när man ska rätta 100 prov i varje ämne är enorm, men det har varit lärorikt. Det har varit mycket givande de år vi har jobbat med nationella prov. Då och då har man fått sig en tankeställare och tänkt över vad man prioriterat i undervisningen. Jag ser faktiskt nästan fram mot att rätta prov i No-ämnena.

Det blir spännande att se vad vi på vår skola kommer att besluta.

Om det nu är sant att de ska bli frivilliga redan nu. Det är i så fall ännu snabbare omkastningar än på Björklunds tid och det vill inte säga lite!

Dags att röra till i skolan igen

torsdag, januari 9th, 2014

Jaha!
Längre tid i grundskolan.
Skolstart för 6-åringar.
Sommarskola och extra skolår för de som inte klarar godkända resultat på högstadiet.

Istället för att satsa på god kvalité i den skola vi redan har ska alltså de som har bekymmer tröska på ännu fler år i skolan för att sedan räddas av sommarskola och extra skolår som avslutning.

En klen tröst efter att ha känts sig misslyckad i 10 år.

Björklund skjuter som vanligt från höften.

Nya lärare

onsdag, december 11th, 2013

Hepp!
Regeringen blev nedröstad. Skattesänkningen för höginkomsttagare gick inte igenom.
3 miljarder rikare blev vi.
Pengarna räcker till 6000 nya lärare.
Väntar med spänning på förstärkning.

Pisa

tisdag, december 3rd, 2013

Äntligen här, resultaten från Pisa
Dyster läsning för vår minister
Vad kan då siffrorna visa?
Betyg och tester var inte bra.
Vad var det vi sa!

SOMMARLOV

onsdag, juni 19th, 2013

Böcker, pennor, sudd och en massa annat för nästa läsår är beställt. De sista svenskaböckerna rättade. Den sista promenaden över skolgården med riktning till solstolen hemma, för i sommaren är avklarad.

En evighet av ledighet står och väntar.

Såg på Tv24 att Björklund fortfarande jobbar, en debatt om skolan pågick för fullt. Baylan var i farten han också. Ta lite ledigt ni också, tror att både ni och skolan skulle må bra av det.

Lärarnas löner

söndag, september 30th, 2012

Hej!

Vi har fått ett lönelyft på 4,2%. Klackarna i taket?

Kravet var 10 000 kronor på sikt. Jo, det kan man lugnt säga. På lång sikt.

Jag antar att våra fackföreningar vill höja lönen 10 000 jämfört med andra grupper så att vi kommer ikapp de som har jämförbar utbildning. Om vi antar att civilingenjörer och andra med jämförbar utbildning får 2,6% i år så har jag fått 448 kronor mer. Nästa år ska vi få samma som andra grupper och kommer inte att närma oss det året. Då blir alltså den höjningen utslagen på två år.

Enkel matematik säger att med den takten kommer vi att vara ikapp om 44,8 år, det vill säga, om kommunerna nu är villiga att göra en likadan kraftansträngning om tre år som de gjort i år, vilket jag tillåter mig att betvivla.

Men, men man ska inte misströsta. Om allt går väl har jag kommit ikapp andra grupper på min 100 årsdag. Och vem vet? Jag kanske jobbar fortfarande? Med dagens pensionsnivåer är det inte helt otroligt.

Sommarlov

lördag, juni 16th, 2012

Igår var första dagen på ett långt sommarlov.

Fyra dagars intensivt städande och undanplockande efter att eleverna slutat. Det är inte riktigt klart än, resten få bli till hösten. Dagarna föra och efter läsåret är egentligen fortbildningsdagar. Undrar om Björklund vet vad de används till.

Igår blev det i alla fall en skön båttur och idag bär det iväg till Karlsborg med dragspel, gitarrer och nyckelharpor. Hoppas bara att publiken finns där.

Vårdskandal kan bli skolskandal?

torsdag, februari 23rd, 2012

Nu ställs det upp regler för hur bemanningen skall vara på äldreboenden.

En gång i tiden fanns det såna regler för skolan också, vid ett visst elevantal delade man på klasserna. Statliga pengar fanns. Nu får vi lita till kommunala pengar, eftersom de inte finns får vi nog lita oss trötta.

Svensk skola

onsdag, februari 15th, 2012

En ovanligt bra och genomtänkt artikel finns i dagens DN. Sven-Erik Liedman har läst en bok om det finska skolsystemet och för en gångs skull har någon dragit rätt slutsatser om vad som brister i vår svenska skola.

En av huvudteserna är att en skola kan inte drivas med ”sunt förnuft”. Jag håller med fullt ut. Skolan skall utvecklas av forskning och kunniga pedagoger, inte klåfingriga politiker.

Här är ett av mina favoritcitat från artikeln:

Sunt förnuft säger att stat och kommun noga måste övervaka hur skolorna sköter sig och lärarnas gör sitt jobb. Alltså inrättas ett fint närverk av kontrollinstanser med skolinspektionen i spetsen. Lärarnas arbetstid slammar igen av alla rapporter som de måste skriva och alla möten som de måste gå på. En mängd skenbart exakta mätresultat säger hur bra en skola är.

Hela artikeln finns på: DN 14/2 2012

Skolresultat

fredag, februari 10th, 2012

Många är de som tillbakalutade i TV soffan ondgör sig över resultaten i svensk skola, jämför med trimmade barn från Korea eller Japan.

Du kanske ska resa dig ur soffan och prova på vilka krav som ställs.

Jag har just gjort Nationella proven i svenska med min 6:e klass. Undrar hur du som klagar mest på våra elever och vår svenska skola hade klarat dig? Proven i svenska består av fem moment. Läsning av både berättelser och faktatexter, författande av berättelser och insändare och ett muntligt prov där du skall hålla ett kort anförande och kunna delta i ett samtal där du håller dig till ämnet och tillför samtalet något.

Alla moment skall vara godkända och jag lovar dig, det är inte självklart att alla vuxna i vårt land av självgoda soffpotatisar hade klarat alla moment.

Fredrik Reinfelt

onsdag, februari 1st, 2012

Vad tycker du om att friskolor använder skattepengar till annonser för att dra till sig elever från bland annat de kommunala skolorna?

Vad tycker du om att de kommunala skolorna använder skattepengar till annonser för att behålla sitt elevunderlag?

Tycker du att de reklambyråer som håvar in pengarna gör en insats för mänskligheten?

Själv tycker jag att det hade varit bättre om de skottat snö.

Lindesberg på gång

söndag, december 11th, 2011

Vart är skolan på väg? En redan slimmad organisation där personalen redan dränkt i administrativa uppgifter skall spara för att någon någonstans räknat fel på sådär 10 miljoner.

Föräldrar och personal visar att nu får det vara slut på besparingar inom skolan i Lindesberg.

Betyg och prov

lördag, december 3rd, 2011

Så här låter det:

Elever kommer inte in på gymnasiet, underkända i för många ämnen.
Pisa undersökningen visar att vi ligger efter Finland i matte, mer matte.
Nationella prov i fler ämnen, sätt press på elever och lärare.
Lärare skall inte rätta sina egna elevers prov, resultaten kan bli missvisande och orättvisa.
Skolor sätter glädjebetyg för att bättra på sitt rykte.

Åsikterna är många men inriktningen från massmedia och Björklund är tydlig. Teoretiska kunskaper som går att mäta med prov och tester. Om det inte räcker, fler prov och tester.

Har vi frågat arbetsmarknaden och samhället vad de vill ha? Var mäts samarbetsförmåga, social kompetens, nyfikenhet, initiativförmåga och kreativitet?

Var finns den politiker som ifrågasätter? Hör ibland stillsamma protester från någon enstaka vänsterpartist. Var är ni andra?

Läraruppror

torsdag, augusti 25th, 2011

Stöd alla lärare, det är lätt som en plätt.

Klicka bara här: Brev till utbildningsministern

Anmäla lärare

tisdag, juli 12th, 2011

Det skall gå att anmäla lärare som missköter sig. Det skall då kunna resultera i anmärkningar eller till och med avsked. Det finns också förslag om att betyg skall kunna överklagas. Också det ett vettigt förslag med säkert mycket kostsamt. Förslag som åtminstone jag inte har något emot. Positivt för föräldrar och elever att känna att man kan göra något. Som lärare är vi ju faktiskt myndighetsutövande, i alla fall när betyg sätts. Då är det skönt att kunna ha synpunkter på orättvisor och missförhållanden även om det förmodligen inte blir speciellt vanligt. Anmälningar som leder till någon åtgärd blir säkert mycket sällsynta men bara känslan att inte känna sig maktlös kan var nog så viktig.

Det finns dock en liten hake. Jag har skrivit om det förr. Det handlar om att allt vi gör skall dokumenteras. Då skrev jag att det var rädslan för Janne Josefsson och kvällstidningarna som gjorde att alla kontakter med föräldrar och alla incidenter på skolan skulle dokumenteras så vi hade ryggen fri om vi blev kritiserade. Nu har vi detta också att ta hänsyn till.

Jag har inget emot dokumentation heller, men jag har inte tid! Eller rättare sagt – Jag har tid att dokumentera men då har jag inte tid att planera och efterarbeta lektioner.

Vi hamnar i samma situation som läkarna som har förlorat många av sina läkarsekreterare och använder mer och mer av sin tid till pappersarbete eller polisen som har förlorat mycket av sin administrativa personal och i stället för att jaga tjuvar sitter och fyller i rapporter.

Om jag skall sköta mitt uppdrag som politiker och skolledning lägger på mig skulle jag behöva en assisterande lärare som skötte undervisningen så att jag skulle kunna fylla i individuella utvecklingsplaner, åtgärdsprogram, dokumenterade telefonsamtal med föräldrar, skötte frånvarorapporter så att Vabbande föräldrar får sina pengar från försäkringskassan, ha skriftlig dokumentation så att satta betyg kan motiveras, dokumentera olycksfall på rasterna och …

Celldelning

onsdag, juni 1st, 2011

Byråkrater…

Inom skolvärlden kan man börja skönja, ja inte bara skönja utan påtagligen känna av byråkrater. Alltså de som vill att vi ska dokumentera, föra in i statistiken, skriva utvecklingsplaner och sitta i möten.

Byråkrati bör bekämpas. Byråkrater och byråkrati har en mycket stark drivkraft att spridas och förgifta samhället.

Byråkrater sprids som amöbor genom celldelning, de ökar i sin egen tro på sin egen betydelse, sin egen övertygelse om sitt egenvärde, dessutom tror de att de tillför samhället något genom att genom sin kontroll skapa effektivare organisationer.

I själva verket är deras enda och viktigaste mål att skapa ett större livsrum för dem själva och deras byråkratiska organisationer.

!! Skapa livsrum åt lärarna !!
!! Låt oss välja vår vidareutbildning!!
!! Ge oss tid att utveckla våra kunskaper och vår pedagogik !!

Dagens skola

torsdag, april 14th, 2011

Det har publicerats en rad artiklar i DN sista veckan. Mycket vidlyftigt tyckande. Även om inte allt är underbyggt så är en debatt alltid uppfriskande.

Själv är jag dock rätt klar över vad jag tycker. Läraryrket varit ett självständigt,  ibland alltför ensamt, men skapande och intressant yrke där kreativitet och entusiasm varit ett viktigt inslag. Förmågan att genom väl planerade lektioner där lärarens kunskaper och idéer kunnat entusiasmera elever och skapa intresse för omvärlden har varit en viktig egenskap.

Jobbet har förvandlats, allt mer tid läggs på diagnosticerande, kartläggning av elevers brister i kunskaper, möten där olika problem dryftas och produktion av olika typer av dokument så att skolmyndigheter kan se att vi arbetar med att åtgärda de problem vi uppmärksammat.

Allt väl, inget fel i det. Det är bara det att det uppstår ett litet problem. Vi har ingen sekreterare som kan sköta pappersarbetet, vi har ingen vikarie som hoppa in när vi sitter på möten. Allt det här arbetet som i sig är vettigt och säkert fyller en funktion sker på den tid som tidigare lades på att planera och efterarbeta lektioner, hitta bra infallsvinklar till ett ämnesområde, ge respons på elevarbeten, stötta enskilda elever i deras arbete.

Frågar man vilka positiva minnen som lever kvar från skoltiden så får man ofta svaret att det är den engagerande läraren, den som haft förmågan att levandegöra kunskaperna, den som skapat ett intresse och haft tid att se eleven.

Ge oss tid att när vi skött  pappersarbetet och suttit i möten ta hand om elever och  lektioner.

Lärarnas löner

fredag, mars 11th, 2011

Eva-Lis Sirén Lärarförbundets ordförande skriver i Lärartidningen med förvåning att lärarnas löner bara har ökat lite mer än den minimihöjning på 2% som parterna förhandlat fram.

Är det någon annan som är förvånad? Hur kan man tro att arbetsgivaren skall ha någon vilja att betala mer än en minimal höjning?

Om en lärare slutar på grund av för dålig lön är det ju bara att plocka in vem som helst, vad finns det då för anledning att betala mer än nödvändigt.

Men snart blir det bättre, säger den som läst på. Med den nya lärarlegitimationen blir det skillnad. Vem tror på det?

Vad ska den skola göra som inte hittar legitimerade behöriga lärare göra? Ställa eleverna på kö som man gör inom sjukvården eller kanske anställa stafett-lärare för 50 000 kr i månaden också det ett exempel från sjukvården.

Nä, det kommer att bli precis som vanligt. Saknas det lärare plockar man in det antal man behöver direkt från gymnasiet.

Lgr 11

söndag, januari 9th, 2011

Ser att det står i nya läroplanen att vi inte får glömma våra grannspråk. För att belysa svårigheterna som kan uppstå, här en liten film för skolverket att titta på.

SET

torsdag, oktober 14th, 2010

Just tittat på ett reportage på Kunskapskanalen som undersökt SET, ett livskunskapspaket som skolor och kommuner köper in och är populärt just nu. Enligt reportaget är det inte visat att materialet har någon vetenskaplig grund.

Jo, jo… hur många av det ideér och infall som karakteriserat den svenska skolan de senaste 20 åren har haft någon vetenskaplig grund att luta sig mot.

En stor del av de inriktningar vi jobbet efter och strävat mot har varit olika ideér som ”vi” tyckt varit bra just då. Förhoppningsvis har ”vi” då varit professionella lärare eller skolledare. Det är visserligen inte alls någon garanti för att metoderna och ideérna varit tillräckligt bra.

Men det är i alla fall bättre än att infallen kommit från klåfingriga politiker som velat snika åt sig röster med populistiska metoder, profithungriga försäljare av dyrbara undervisningskoncept eller vanligt folk som minsann visste vad som var bra för dem när de gick i skolan.

Byråkrater är vi allihopa, allihopa

onsdag, september 29th, 2010

Poliser vänder papper, läkare vänder papper, lärare vänder papper, alla vänder papper.

Ska vi anställa dom 8% som är arbetslösa att jaga tjuvar, operera knän och hjälpa våra elever?

Nån mäste ju göra jobbet.

Kursplaner

onsdag, september 1st, 2010

Just suttit och gjort nya lokala kursplaner. Alla skolor skall skriva sina egna, det tar tid. Antar att det finns nån politisk idé att lokala kursplaner som görs ute i verksamheten blir bättre förankrade. Jag kan inte hitta nåt annat argument.

Billiga blir dom i alla fall inte.

Det finns ungefär 200 000 lärare i Sverige. Ja gissar att vi kostar ca 300 kr timmen. Mycket försiktigt räknat kommer vi att lägga ner 10 timmar var på detta arbetet. Jag har då inte tagit med förra läsårets arbete med lokala mål som tog lika mycket tid.

200 000 * 300 * 10 = 600 000 000 kr

Vore kanske billigare att kopiera av kursplanerna från Finland. Dom finns säkert översatta till svenska.

Lärare för livet

söndag, augusti 22nd, 2010

En utflykt till Stockholm med lärare från Storåskolan, jo det går att umgås med såna också.

Pjäsen, Lärare för livet på Stadsteatern gick an. Skildringar av lite olika lärar typer, jag kunde se några spår av mig själv. Det gick också att se hur en arbetsplats kan bli väldigt känsloladdad om man arbetar med andra människor (elever), deras problem och deras hopp.

Småroligt, underhållande men jag saknade en röd tråd, en åsikt, en vilja att tycka något. Skoldebatten borde vara mycket intressant ämne att ta upp just nu. Tyvärr döljs det mesta av att vår skolminister är mästare på att förenkla och komma med populistiska utspel

Betyg?

tisdag, juli 6th, 2010

Mycket betyg diskuteras det nu.

Varför har våra elever sämre betyg än finska elever, varför sjunker betygen i vissa ämnen, elever till rika föräldrar får bättre betyg än de som har det sämre ställt.

Det var länge sedan jag hörde någon diskussion om betygen verkligen mäter de kunskaper som vi vill att våra elever skall ha.

Vi kanske får en skola som bara vill lära eleverna att få bra betyg.

Papper, papper och papper

torsdag, juni 24th, 2010

Hörde igår på radion nån läkare som sa att han använde mer tid till att fylla i underlag till Försäkringskassan än att arbeta med patienter.

Tycker att jag känner igen mig.

Kvällstidningar, Janne Josefsson och andra som granskar oss gör ett bra jobb, höll på att glömma skolverket dom är ju också granskare t ex granskar dom mig.

Det tokiga är att vi blir så rädda så vi använder halva arbetstiden till att beskriva vad vi gjort, oftast i många kopior lagrade i nåt hemligt rum någonstans, bara för att nån inte skall komma tio år senare och anklaga oss för nåt misstag.

Skolavslutning snart…

söndag, maj 30th, 2010

Två veckor kvar innan eleverna får sommarlov. Det ska bli skönt med lov, ladda och ta nya tag inför nästa termin. Uppladdningen behövs, det har varit ett intensivt läsår. Det känns som en ständig panik, en ständig kamp att få tiden att räcka till till planering och uppföljning av lektioner.

Allt mer tid går åt till administration och olika typer av möten. Jag har ju varit med några år. Jag kommer ihåg den tiden då man hade tid att planera intresseväckande och omväxlande lektioner, titta igenom elevernas arbeten och ge återkoppling.

Det vore intressant att ta tid på en arbetsdag och se hur mycket tid som används till traditionellt lärarjobb. Just nu blir det sällan jag har tid att tänka ut något extra, ofta känner man sig tråkig för att det inte finns tid/ork att hitta på det lilla som skulle göra skoldagen omväxlande.

De flesta arbetsuppgifter som tillkommit är nyttiga och vettiga det är inte det som är felet, felet är att man skulle behöva vara två; en som sköter undervisning, planering och uppföljning och en som sitter i möten och administrerar utskick, kollar posten, betäller material, skriver scheman, sköter fakturahantering, ser till så att Vabbande föräldrar får sina pengar från försäkringskassan, håller kontakten med kurator, psykolog, specialpedagoger, skolsyster, föräldrar, idrottsföreningar…

Loven räcker inte

tisdag, maj 25th, 2010

13 veckors lov räcker inte för att familjerna ska kunna klämma in en semesterresa. Ett problem som vi känt av i skolan de sista 10 åren. Det är svårt att förklara för föräldrar att det som görs i skolan är mycket mer än det som står i böckerna och kan läsas in hemma före eller under en ledighet.

En sak som är ändå svårare att förklara är det extrajobb det innebär att göra i ordning en vettig hemläsningsuppgift. Även om jag lägger timmar på att planera så blir det långt ifrån tillräckligt för att kompensera de 25 lektionstimmar som eleven missar under en veckas ledighet.

Undrar också hur respekten för skolan påverkas?

Kanske vi också får en generation som vill kunna göra på samma sätt när de kommer ut i arbetslivet? Kanske de drabbas av en chock när de upptäcker att det inte fungerar så på alla ställen?

Läraravtalet

fredag, maj 7th, 2010

Avtalet klart, det verkar vara så bra det kunde bli. 45 timmars arbetsvecka och 10 timmars garanterad egen planeringstid. 10 timmars planerings tid är egentligen alldeles för lite. Det räcker inte till planering, elevkontakter, rättning och respons på elevernas arbete men när de reglerna upprättades hade man i praktiken 20 timmar i veckan till egen planering. Siffran 10 timmar kändes då inte speciellt hotfull, den hade ingen praktisk betydelse.

Nu har den egna tiden minskat successivt och den börjar närma sig just 10 timmar. Jag hade önskat någon slags begränsning som garanterade att jag hann med det jobb som jag anser vara nödvändigt för ett gott och välplanerat jobb med eleverna.

Det har tillkommit många arbetsuppgifter, de flesta nyttiga och lovvärda. De ger ofta en bättre kvalité och bättre elevvård. Bättre möjligheter till uppföljning Det är bara ett fel med alla goda ideér.

Jag har inte tid till spontana pedagogiska diskussioner med kollegor, jag har inte tid att sätta mig ner med en elev som har problem, jag har inte den tiden som behövs för att på ett kreativt sätt utveckla undervisningen, jag har inte tid att ge respons på eleverna arbeten när de skrivit en berättelse eller jobbat i sin mattebok.

Jag har inte tid att vara lärare längre……

Kreativitet – när?

måndag, april 19th, 2010

Läste i DN i helgen att en bra lärare behövde vara kreativ, ha ideér och vara inspirerande. I artikeln stod det också att det kunde vara svårt att få tid till det.

Idag har jag sprungit runt, kopierat, rastvaktat, ringt telefonsamtal, plåstrat om, suttit i möten, kopierat blanketter, fyllt i andra blanketter, svarat i telefon, samlat in diverse anmälningslappar, glömt var jag lagt saker, letat efter dessa saker och mellan allt detta undervisat lite.

Kreativ och inspirerande kanske jag får tid till att vara när jag blir pensionär.

Lärarens arbetstid

onsdag, april 7th, 2010

Jo. jag är part i målet. Lärare arbetar nu 35 timmar i veckan bundna till sin arbetsplats förutom det är tanken att man skall kunna lägga 10 timmar i veckan på valfri plats. Detta låter väl rimligt?

 Av tradition har läraren alltid haft ansvar för sina elever eller sina lektioner, om arbetstiden inte räckt till har man tagit till lite extra tid för att få undervisningen att fungera. Om elever och lärare vill göra något extra, skolresa utflykt eller annat jobbar läraren så mycket som behövs. Vid ett sånt tillfälle är en arbetsdag på 18 timmar inte ovanligt.

40 timmars arbetsvecka vore intressant att testa. Hur skulle då en resa eller en extra arbetsbelastning som till exempel vid nationella prov eller betygssättning då behandlas? kan jag som lärare gå till min chef och säga att jag inte hinner utan måste göra arbetsuppgifterna på övertid? Om inte det godkänns och undervisningen blir dåligt planerad vem kommer då att få lida? Naturligtvis eleverna men även läraren. Alla som gått in  ett klassrum med en dålig planering vet hur det kan gå.

Vi kan prova att ändra vår arbetstid till 40 timmars arbetsvecka men då krävs också att jag kan hävda min rätt att säga till när jag inte hinner mina arbetsuppgifter och antingen kan få assistans eller möjlighet att jobba övertid med den ersättning som är vanlig inom andra yrkesgrupper.

Jag tror att de skolledare som uttalat sig i pressen och vill att lärare skall ha 40 timmars arbetsvecka biter sig själva i svansen. Det kommer antingen att bli dyrt eller också kommer vi att få missnöjda elever och föräldrar.

Vill vi ha lärare som har telefon och mötestid till kl 17, inte åker med på klassresan, avslutar sin förberedelsen inför nästa skoldag när arbetstiden är slut och inte när planeringen är klar?