Svensk skola

En ovanligt bra och genomtänkt artikel finns i dagens DN. Sven-Erik Liedman har läst en bok om det finska skolsystemet och för en gångs skull har någon dragit rätt slutsatser om vad som brister i vår svenska skola.

En av huvudteserna är att en skola kan inte drivas med ”sunt förnuft”. Jag håller med fullt ut. Skolan skall utvecklas av forskning och kunniga pedagoger, inte klåfingriga politiker.

Här är ett av mina favoritcitat från artikeln:

Sunt förnuft säger att stat och kommun noga måste övervaka hur skolorna sköter sig och lärarnas gör sitt jobb. Alltså inrättas ett fint närverk av kontrollinstanser med skolinspektionen i spetsen. Lärarnas arbetstid slammar igen av alla rapporter som de måste skriva och alla möten som de måste gå på. En mängd skenbart exakta mätresultat säger hur bra en skola är.

Hela artikeln finns på: DN 14/2 2012

Comments are closed.