Hoppa till innehåll

Anmäla lärare

Det skall gå att anmäla lärare som missköter sig. Det skall då kunna resultera i anmärkningar eller till och med avsked. Det finns också förslag om att betyg skall kunna överklagas. Också det ett vettigt förslag med säkert mycket kostsamt. Förslag som åtminstone jag inte har något emot. Positivt för föräldrar och elever att känna att man kan göra något. Som lärare är vi ju faktiskt myndighetsutövande, i alla fall när betyg sätts. Då är det skönt att kunna ha synpunkter på orättvisor och missförhållanden även om det förmodligen inte blir speciellt vanligt. Anmälningar som leder till någon åtgärd blir säkert mycket sällsynta men bara känslan att inte känna sig maktlös kan var nog så viktig.

Det finns dock en liten hake. Jag har skrivit om det förr. Det handlar om att allt vi gör skall dokumenteras. Då skrev jag att det var rädslan för Janne Josefsson och kvällstidningarna som gjorde att alla kontakter med föräldrar och alla incidenter på skolan skulle dokumenteras så vi hade ryggen fri om vi blev kritiserade. Nu har vi detta också att ta hänsyn till.

Jag har inget emot dokumentation heller, men jag har inte tid! Eller rättare sagt – Jag har tid att dokumentera men då har jag inte tid att planera och efterarbeta lektioner.

Vi hamnar i samma situation som läkarna som har förlorat många av sina läkarsekreterare och använder mer och mer av sin tid till pappersarbete eller polisen som har förlorat mycket av sin administrativa personal och i stället för att jaga tjuvar sitter och fyller i rapporter.

Om jag skall sköta mitt uppdrag som politiker och skolledning lägger på mig skulle jag behöva en assisterande lärare som skötte undervisningen så att jag skulle kunna fylla i individuella utvecklingsplaner, åtgärdsprogram, dokumenterade telefonsamtal med föräldrar, skötte frånvarorapporter så att Vabbande föräldrar får sina pengar från försäkringskassan, ha skriftlig dokumentation så att satta betyg kan motiveras, dokumentera olycksfall på rasterna och …