Lärarens arbetstid

Jo. jag är part i målet. Lärare arbetar nu 35 timmar i veckan bundna till sin arbetsplats förutom det är tanken att man skall kunna lägga 10 timmar i veckan på valfri plats. Detta låter väl rimligt?

 Av tradition har läraren alltid haft ansvar för sina elever eller sina lektioner, om arbetstiden inte räckt till har man tagit till lite extra tid för att få undervisningen att fungera. Om elever och lärare vill göra något extra, skolresa utflykt eller annat jobbar läraren så mycket som behövs. Vid ett sånt tillfälle är en arbetsdag på 18 timmar inte ovanligt.

40 timmars arbetsvecka vore intressant att testa. Hur skulle då en resa eller en extra arbetsbelastning som till exempel vid nationella prov eller betygssättning då behandlas? kan jag som lärare gå till min chef och säga att jag inte hinner utan måste göra arbetsuppgifterna på övertid? Om inte det godkänns och undervisningen blir dåligt planerad vem kommer då att få lida? Naturligtvis eleverna men även läraren. Alla som gått in  ett klassrum med en dålig planering vet hur det kan gå.

Vi kan prova att ändra vår arbetstid till 40 timmars arbetsvecka men då krävs också att jag kan hävda min rätt att säga till när jag inte hinner mina arbetsuppgifter och antingen kan få assistans eller möjlighet att jobba övertid med den ersättning som är vanlig inom andra yrkesgrupper.

Jag tror att de skolledare som uttalat sig i pressen och vill att lärare skall ha 40 timmars arbetsvecka biter sig själva i svansen. Det kommer antingen att bli dyrt eller också kommer vi att få missnöjda elever och föräldrar.

Vill vi ha lärare som har telefon och mötestid till kl 17, inte åker med på klassresan, avslutar sin förberedelsen inför nästa skoldag när arbetstiden är slut och inte när planeringen är klar?

One Response to “Lärarens arbetstid”

  1. Andreas Says:

    Vi är med i matchen!!! Såklart har du rätt (se kommande publikation). Varför börja montera ner ett fungerande koncept? Det kanske behövs lite nyputs på en rätt skabbig yta? Politiker och arbetsgivare kanske borde uppskatta det jobb som faktiskt görs, utan att man börjar dra ifrån någonting. På sin plats att kanske höja veckopengen istället, utan att kräva motprestation?