Gamla Hidinge kyrka

Sex skönsjungande herrar, eller i alla fall sjungande, gjorde sitt examensprov med stor hjälp av Magda Eriksson vår eminenta sångpedagog och pianist.
Ett exempel: Pilate’s Dream från Jesus Christ superstar. Undertecknad tar i från tårna.

One Response to “Gamla Hidinge kyrka”

  1. Sofia Says:

    Mycket vackert