Den helige syndaren

Nu är det gjort. Den helige syndaren av Thomas Mann är omläst. Den var lika fängslande nu som för 40 år sedan. Vad säger du om det här sättet att välkomna en riddare som till skillnad från de flesta riddare vill betala för maten?

”I däremot gälden med egna medel husrum och subsidiens. Er spis skall bli riklig och ändock så förnuftig att icke er smärthet tar skada eller era dygder förslappas. Avgjort?”

Så skall en gäst mottagas.

Comments are closed.