Byråkrati

Polisen fångar inte nog många tjuvar. Folkpartiet vill tillsätta en myndighet som granskar polisens arbete. Om några år kanske det är dags att tillsätta en myndighet som granskar myndigheten för granskning av polisens arbete.

Det ultimata sättet att minska arbetslösheten. På tal om arbetslöshet, kanske kan man tillsätta en myndighet som granskar Arbetsförmedlingen också. Eftersom vi tydligen inte kan lita på att svenska folket sköter sina åtaganden tillsätter vi en myndighet som granskar alla granskande myndigheter.

Det vore väl trevligt, svenska folket arbetar med att granska varandra. Vi kan då hyra in gästarbetare som gör de arbetsuppgifter som behövs för att vi ska få mat på bordet. Vem vet dom kanske kan fånga tjuvar också under tiden vi granskar varandra.

Comments are closed.