Upplopp, krossade fönster

Undersökningar visar att folks välmående och lycka beror mer på ett jämlikt samhälle än ökad levnadsstandard. Säkert krävs det en viss levnadsstandard för att påståendet skall gälla. Men faktum kvarstår, det är inte säkert att ökad levnadsstandard ger mer lycka. Viktigare är det att fördelningen känns rättvis och rimlig.

Andra undersökningar har visat att skillnaden i inkomst mellan arbetare och företagsledningar i de större företagen har mångdubblat de senaste decennierna.

Upplopp i Tottenham som, tidigare upplopp i Frankrike. Även i Sverige har vi haft brända bilar och krossade fönster.

Vilket sätt vill du lösa problemet på?

Mer resurser till polisen? (Kostar pengar för statskassan.)

Jämnare fördelning? (Ger pengar till statskassan.)

Comments are closed.