Celldelning

Byråkrater…

Inom skolvärlden kan man börja skönja, ja inte bara skönja utan påtagligen känna av byråkrater. Alltså de som vill att vi ska dokumentera, föra in i statistiken, skriva utvecklingsplaner och sitta i möten.

Byråkrati bör bekämpas. Byråkrater och byråkrati har en mycket stark drivkraft att spridas och förgifta samhället.

Byråkrater sprids som amöbor genom celldelning, de ökar i sin egen tro på sin egen betydelse, sin egen övertygelse om sitt egenvärde, dessutom tror de att de tillför samhället något genom att genom sin kontroll skapa effektivare organisationer.

I själva verket är deras enda och viktigaste mål att skapa ett större livsrum för dem själva och deras byråkratiska organisationer.

!! Skapa livsrum åt lärarna !!
!! Låt oss välja vår vidareutbildning!!
!! Ge oss tid att utveckla våra kunskaper och vår pedagogik !!

Comments are closed.