Lgr 11

Ser att det står i nya läroplanen att vi inte får glömma våra grannspråk. För att belysa svårigheterna som kan uppstå, här en liten film för skolverket att titta på.

Comments are closed.