Betyg?

Mycket betyg diskuteras det nu.

Varför har våra elever sämre betyg än finska elever, varför sjunker betygen i vissa ämnen, elever till rika föräldrar får bättre betyg än de som har det sämre ställt.

Det var länge sedan jag hörde någon diskussion om betygen verkligen mäter de kunskaper som vi vill att våra elever skall ha.

Vi kanske får en skola som bara vill lära eleverna att få bra betyg.

Comments are closed.