Skolavslutning snart…

Två veckor kvar innan eleverna får sommarlov. Det ska bli skönt med lov, ladda och ta nya tag inför nästa termin. Uppladdningen behövs, det har varit ett intensivt läsår. Det känns som en ständig panik, en ständig kamp att få tiden att räcka till till planering och uppföljning av lektioner.

Allt mer tid går åt till administration och olika typer av möten. Jag har ju varit med några år. Jag kommer ihåg den tiden då man hade tid att planera intresseväckande och omväxlande lektioner, titta igenom elevernas arbeten och ge återkoppling.

Det vore intressant att ta tid på en arbetsdag och se hur mycket tid som används till traditionellt lärarjobb. Just nu blir det sällan jag har tid att tänka ut något extra, ofta känner man sig tråkig för att det inte finns tid/ork att hitta på det lilla som skulle göra skoldagen omväxlande.

De flesta arbetsuppgifter som tillkommit är nyttiga och vettiga det är inte det som är felet, felet är att man skulle behöva vara två; en som sköter undervisning, planering och uppföljning och en som sitter i möten och administrerar utskick, kollar posten, betäller material, skriver scheman, sköter fakturahantering, ser till så att Vabbande föräldrar får sina pengar från försäkringskassan, håller kontakten med kurator, psykolog, specialpedagoger, skolsyster, föräldrar, idrottsföreningar…

Comments are closed.