Hoppa till innehåll

Landsbygdens avveckling

Många är önskemålen att sänka drivmedelspriserna för att landsbygden och mindre orter inte ska gå under av kostnader för transporter. Jag anser att det är fel väg att gå. En av anledningarna till att mindre orter lider brist på service och har långa transportsträckor är just att transporterna blivit effektivare och billigare. Vi använder allt mindre av den disponibla inkomsten för varje kilometer vi transporterar oss.

Att använda de pengar familjen sparar på låga priser på stormarknaden 10 kilometer från hemmet till drivmedel till bilen är inte miljömässigt försvarbart. Att familjen behöver en extra bil för att kunna lämna och hämta på förskolan bara för att den ligger mer än gång- eller cykelavstånd hemifrån är inte heller idealiskt. All fler skolelever skjutsas med bil eller buss till skolan på grund av sammanslagning av mindre skolor till större enheter och kanske det fria skolvalet också späder på det transportbehovet. Att jag just för tillfället har tre leverantörer av post till min brevlåda skulle jag inte heller kalla miljövänligt.

Jag tycker också att landsbygd och mindre kommuner skall få en aktiv hjälp för att kunna leva och växa men för att stötta orter utanför storstäderna finns det många andra möjligheter till ekonomisk kompensation utan att driva på en ökad användning av energi till transporter.

Använde de skattepengar som drivmedelsskatterna genererar till att stötta servicen i mindre orter och på landsbygden. Butiker, samhällsservice, förskolor, skolor, apotek, primärvård ska finnas där människor vill bo. Det behövs aktiva insatser för att stödja dessa, inte ett ökat resande från landsbygden.