Hoppa till innehåll

Om höstn

Sista strofen i en höstdikt av Mätispojken
Nedtecknat av Gustav Granberg Ängesbyn

Ållt he vackert jer fär fåort
he so löis i greot o stjimmer,
he gä nästan djönast bårt
he hinn armes böri glimmer.
Höst o vönter nestan stendit,
seg, visst jer he för eländigt.

säg, visst är det för eländigt.