Carema

och alla andra verksamheter som numera gör i privat regi det som förr gjordes i offentlig regi.

Vad ska man säga? Först hittar rikspolitikerna på att verksamheten skall skötas av vinstdrivande företag. Sen blir man förvånade över att företagen, vårdbolag, friskolor, apotek, försöker spara in och tjäna så mycket pengar som möjligt.

Vad tycker då våra ministrar är lösningen? Jo, kommunerna skall ta sitt ansvar…

Jaha, kommunerna ska ta sitt ansvar.

Vinsten av verksamheten skall alltså gå till ägarna av bolagen och kommunerna ska lägga resurser för att öka kontrollen verksamheten. Man behöver inte vara kärnfysiker för att kunna räkna ut vilka som får betala och vilka som tar vinsterna.

One Response to “Carema”

  1. Karin Says:

    Kunde inte sagt det bättre själv…