Matematik

Det har talats i press och TV om matematiken i skolan.

Dåliga resultat, eleverna få sitta med näsan i böckerna och lösa uppgifter. Problemlösningen blir försummad. Lärarna vet inte vad som står i kursplaner utan jobbar bara med de moment som finns med i läroböckerna.  Listan på brister kan göras lång.

Vilka lösningar diskuteras? Mer utbildning till lärare, andra undervisnings metoder. Lärarna har brist på kunnande och behöver utbildas.

Själv tror jag det är struntprat. Skolorna är fulla av lärare som vet precis hur de skulle vilja undervisa. Kunskaperna hos lärarkåren finns. Men finns tiden? Tiden att planera intresseväckande lektioner. I brist på tid blir man tvungen att ta den lättaste lösningen, slår upp läroboken, går igenom nästa moment och låter eleverna arbeta, hjälper under tiden så mycket man hinner.

Viljan och kunskaperna finns men förutsättningarna saknas.

Comments are closed.