Transporter

Studerar med stigande förvåning och förundran Stockholmsbilagan i DN. Med förtvivlan verkar det, diskuteras där hur man ska få fler invånare. Samtidigt förfasar man sig över kostnaderna för att bygga till och ut transportsystemen så att restiderna mellan hem och arbetsplatser skall bli rimliga.

Prova glesbygden, ni vet den andra delen av Sverige, den som är så gles att restiderna mellan hem och jobb oftast blir mellan 5 minuter och på sin höjd en halvtimme. Ofta till fots eller cykel och utan investeringskostnader i miljardklassen.

Comments are closed.