Nationella prov

Lov?

Rättat 27 nationella svenskaprov idag.

81 stycken kvar, vi är två på svenskan så jag behöver inte göra alla själv. Sen är svenskan klar.

Återstår matte och engelska. Påsklovet räddat, ingen risk för sysslolöshet.

Comments are closed.